چرا خودرو در ایران سکه داغ است؟
چرا خودرو در ایران سکه داغ است؟
آرمان تبریز-جلیل شمس/ضمن ابراز تنفر از مدیران و طراحان صنعت خودرو در ایران ،نگاهی کوتاه به جریان جهش های قیمت خودرو در کشور می اندازم. در مورد ابراز تنفر از صنعت خودرو به این کفایت می کنم که این صنعت ،موجبات سرافکندگی و فرسایش غرور ملی ایرانی اندیشمند را فراهم ساخته است

آرمان تبریز-جلیل شمس/ضمن ابراز تنفر از مدیران و طراحان صنعت خودرو در ایران ،نگاهی کوتاه به جریان جهش های قیمت خودرو در کشور می اندازم.

در مورد ابراز تنفر از صنعت خودرو به این کفایت می کنم که این صنعت ،موجبات سرافکندگی و فرسایش غرور ملی ایرانی اندیشمند را فراهم ساخته است

من مدرس فیزیک هستم به جرات ادعا می کنم

کشوری که می تواند در سیستم مدیریت پیشرفته ترین پهباد نفوذ کند یعنی سرآمد الکترونیک و سامانه های مدیریتی سیستم های الکترونیک است

کشوری،که موشک نقطه زن با دقت بسیار بالا را دارد ،یعنی علم مکانیک در آن به بار نشسته است

کشوری،که پرتاب سفینه به فضا را تجربه می کند ،یعنی ترکیبی از انرژی ،در سیستم های ماکرو و میکرو ،و گرانش فضایی و ….را دارد

شما چه چیزی کم دارید؟

که
این آهن قراضه ها را بنام خودرو ۳۰ سال است با بستن درهای ورودی کشور به مردم غالب می کنید
واقعا خجالت آور است که ،کشوری با این همه امکانات فنی بالقوه اینگونه ،فرصت سوزی در توسعه به نفع مافیای خودرو داشته باشد

در این فرصت از فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح می خواهم که طراحی و تولید خودرو های پیشرفته را عملیاتی کنند تا بدینوسیله غرور علمی و تکنولوژیک کشور بازسازی گردد و ..

از سال ۸۴ که فلزات و منابع معدنی به استناد تصویب مجلس وارد بورس تهران شد ،جهش ها در قسمت خودرو کلیک می خورد وقتی طبق قانون مصوب مجلس مواد اولیه و یا فلز مورد نیاز قطعه ساز برمبنای قیمت بورس تهیه و محاسبه می شود
نرخ فلزات بورس نیز تابعی از تحولات جهانی و دلار می باشد.

بنابر این غیر مستقیم تعیین قیمت خودرو و بسیاری از قطعات و صنایع فلزی را در اختیار بانک مرکزی آمریکا قرار داده اید

اگر اصرار بر این شرایط دارید ،توان آن را باید مردم و سود آن را شما سهامداران عمده باید ببرید

لااقل اگر با قیمت جهانی قطعه تولید می کنید درها را باز کنید تا این آهن قراضه ها با خودرو های جهانی که با همان نرخ فلزات بورس ساخته شده اند هماهنگ شوند

پس بی درنگ

۱. اجازه دهید طراحان نیروهای مسلح خودرو های مدرن طراحی کنند

۲. برای جلوگیری از نفوذ دلار در تعیین قیمت، فلزات مورد نیاز صنعت خودرو و ساختمان و لوازم خانگی را از بورس خارج کنید

وگرنه

سر کاریم

تبریز،:۲۶ تیر ۹۹

جلیل شمس،