سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی تأکید کرد: لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی تأکید کرد: لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر
آرمان تبریز-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

آرمان تبریز-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در اولین جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال ۹۹ بر لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی و تعامل روزافزون میان دستگاه های متولی و عضو در ستاد مبارزه با مواد مخدر و لزوم آموزش ضابطین قضایی تأکید کرد و بحث و بررسی درباره قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در حوزه جرایم و مجازات ها با توجه به سیاست های کلی نظام، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر با هدف ارائه پیشنهاد اصلاح قانون را ضروری دانست.
وی همچنین بر پرهیز از جزیره ای عمل کردن در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر و لزوم شناسایی اموال و حساب های بانکی مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر با هدف قطع منابع مالی و توقیف اموال سوداگران مرگ تأکید کرد و از مسئولین ادارات مرتبط خواست تا در ارائه جواب استعلامات دادگستری تسریع نمایند.