معاون پیشگیری بهزیستی استان حمایت چند وجهی از افراد معتاد
معاون پیشگیری بهزیستی استان حمایت چند وجهی از افراد معتاد
آرمان تبریز- معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه مرکز جامع درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مبتنی بر تداوم درمان حامی در این مراسم با اشاره به اینکه بهزیستی استان بیش از 20 سال است که اقدام به مدیریت برنامه اعتیاد و پیشگیری اولیه و هم چنین کاهش آسیب دارد، افزود: با استفاده از تجارب دو دهه در این امر احساس نیاز به ابداع روش های درمانی جدید ضروری به نظر می رسد و در این مرکز الگوی فعالیت، مبتنی بر تداوم درمان بوده است.

آرمان تبریز- معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه مرکز جامع درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مبتنی بر تداوم درمان حامی در این مراسم با اشاره به اینکه بهزیستی استان بیش از ۲۰ سال است که اقدام به مدیریت برنامه اعتیاد و پیشگیری اولیه و هم چنین کاهش آسیب دارد، افزود: با استفاده از تجارب دو دهه در این امر احساس نیاز به ابداع روش های درمانی جدید ضروری به نظر می رسد و در این مرکز الگوی فعالیت، مبتنی بر تداوم درمان بوده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سوسن محسنی ادامه داد: این مرکز علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، با انجام مداخلات از جمله ورود به مسائل و چالش های خانوادگی و اجتماعی و رفع مشکلات حاشیه ای از یک سو و توانمندسازی شغلی، فرد مصرف کننده مواد را به طور کامل مورد حمایت قرار می دهد.
وی فرایند درمان در این مرکز را چنین تشریح کرد: در چهار چوب این طرح بیمار پس از پذیرش در مرکز و طی کردن فرایند سم زدایی که بدون استفاده از دارو صورت می گیرد، به مدت چهار ماه در مدل اقامتی، تحت درمان های روانی، اجتماعی و معنوی قرار می گیرد و در نهایت پس از اتمام این دوره در صورتی که مشکل خاصی وجود نداشته باشد، به مدت هشت ماه به صورت مدل سرپایی و خودیاری در بیرون از مرکز، درمان ادامه می باید.
محسنی بیان کرد: تعدادی از افراد نیازمند که توان پرداخت هزینه های این مرکز را ندارند، می توانند در قالب طرح «یاری برگ درمان» تحت حمایت بهزیستی قرار داد.