ارسال پوستر جشنواره جهادگران سلامت برابر نامه ریاست محترم استان آذزبایجان شرقی
ارسال پوستر جشنواره جهادگران سلامت برابر نامه ریاست محترم استان آذزبایجان شرقی
آرمان تبریز-با سلام     احتراماً، ضمن آرزوی توفیق روز افزون الهی، بدینوسیله به استحضار می رساند، نخستین جشنواره فرهنگی هنری جهادگران سلامت ویژه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد. مقتضی است دستور فرمائید ضمن درج پوستر پیوستی در پورتال کلیه مراکز و واحدها اطلاع رسانی شایسته جهت حضور حداکثری دانشجویان اقدام لازم را به عمل آورند. دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی

آرمان تبریز-با سلام احتراماً، ضمن آرزوی توفیق روز افزون الهی، بدینوسیله به استحضار می رساند، نخستین جشنواره فرهنگی هنری جهادگران سلامت ویژه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد. مقتضی است دستور فرمائید ضمن درج پوستر پیوستی در پورتال کلیه مراکز و واحدها اطلاع رسانی شایسته جهت حضور حداکثری دانشجویان اقدام لازم را به عمل آورند. دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی