قابل توجه همشهریان و مسافرین محترم تبریز/ ادغام آزمایشی مسیرهای گلپارک و خط سریع السیر باغمیشه
قابل توجه همشهریان و مسافرین محترم تبریز/ ادغام آزمایشی مسیرهای گلپارک و خط سریع السیر باغمیشه
آرمان تبریز-به اطلاع همشهریان و مسافرین گرامی می رساند جهت رفاه حال مسافرین و با توجه به زمان انتظار بالا در خطوط 152 (گلپارک) و 154(باغمیشه سریع السیر) و به منظور افزایش تعداد اتوبوس و کاهش زمان انتظار ، از تاریخ 1399/04/21 این دو مسیر بصورت آزمایشی به مدت یک ماه ادغام شده و خدمات دهی می نمایند. شایان ذکر است پس از احصاء نتایج در خصوص قطعیت ادغام یا بازگردانی خدمات به روال قبل تصمیم گیری خواهد شد.

آرمان تبریز-به اطلاع همشهریان و مسافرین گرامی می رساند جهت رفاه حال مسافرین و با توجه به زمان انتظار بالا در خطوط ۱۵۲ (گلپارک) و ۱۵۴(باغمیشه سریع السیر) و به منظور افزایش تعداد اتوبوس و کاهش زمان انتظار ، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ این دو مسیر بصورت آزمایشی به مدت یک ماه ادغام شده و خدمات دهی می نمایند. شایان ذکر است پس از احصاء نتایج در خصوص قطعیت ادغام یا بازگردانی خدمات به روال قبل تصمیم گیری خواهد شد.