سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی تأکید کرد: لزوم توانمندسازی روستائیان در راستای جلوگیری از مهاجرت
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی تأکید کرد: لزوم توانمندسازی روستائیان در راستای جلوگیری از مهاجرت
آرمان تبریز-جلسه پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در امر توانمندسازی جامعه روستائی در خطر تخریب و مهاجرت در دهستان هدف و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد جدید و حاشیه نشین تشکیل شد.

آرمان تبریز-جلسه پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در امر توانمندسازی جامعه روستائی در خطر تخریب و مهاجرت در دهستان هدف و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد جدید و حاشیه نشین تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این جلسه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به عوارض مهاجرت از روستا به شهر از جمله ایجاد بافت ناکارآمد جدید و حاشیه نشین در شهر و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و وقوع جرایم مختلف، بر جلوگیری از مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر از طریق توانمندسازی روستانشینان استان تأکید کرد.
موقری ساماندهی مسایل حاشیه نشینی و جلوگیری از مهاجرت افراد از روستا به شهر را یکی از سیاست های قوه قضاییه اعلام کرد و ایجاد و گسترش کمربند سبز در شهرها را از جمله عوامل جلوگیری از حاشیه نشینی عنوان داشت.
وی از انتخاب دو دهستان در شهرستان های سراب و مرند به عنوان نقاط هدف آبادانی و هدایت منابع برای گسترش صنایع و گردشگری متناسب با فرهنگ بومی و مسایل مربوط به آب و خاک خبر داد و گفت: از ادارات انتظار می رود در خصوص هدایت منابع و تشکیل ستادهای شهرستانی و پیگیری و ارائه گزارش اقدامات به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فعال باشند.
در استان آذربایجان شرقی بیش از ۲۷۰۰ روستا وجود دارد و ساکنین این روستاها معادل ۲۷ درصد جمعیت استان است.