کانال دفع سیل و آب های سطحی خاوران، به طول سه کیلومتر در حال اجراست
کانال دفع سیل و آب های سطحی خاوران، به طول سه کیلومتر در حال اجراست
آرمان تبریز-کانال دفع سیل و آب های سطحی خاوران، به طول سه کیلومتر در حال اجراست و هیچ خطر سیلی خاوران را تهدید نمی کند.

آرمان تبریز-کانال دفع سیل و آب های سطحی خاوران، به طول سه کیلومتر در حال اجراست و هیچ خطر سیلی خاوران را تهدید نمی کند.

به گزارش خبرنگار ما؛ بهرام نسیانی، شهردار منطقه ۹ تبریز با اعلام این خبر افزود: موضوع آینده نگری درخصوص مقابله با حوادث طبیعی از جمله سیل و دفع آب های سطحی، از سال ها پیش در شهرک خاوران پیش بینی شده، و هم اکنون در حال اجراست.

شهردار منطقه ۹ تبریز با اشاره به اجرای این کانال به طول سه کیلومتر و پیش بینی آن از سال ها قبل، افزود: هیچ خطر سیلی خاوران را تهدید نمی کند.