حاصل اقدامات اجرایی نظام فنی باید در زندگی روزمره مردم ملموس باشد
حاصل اقدامات اجرایی نظام فنی باید در زندگی روزمره مردم ملموس باشد
آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی، جامعه هدف مشترک بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی استان است.

آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی، جامعه هدف مشترک بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی استان است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  مهندس اکبر فتحی در اولین جلسه هم اندیشی مشترک اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان شرقی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: با اجرایی شدن قانون جامع نظام دامپروری، قانون افزایش بهره وری و سایر قوانین موجود، جامعه هدف دیگری برای گرفتن خدمات تخصصی از نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی تعریف شده است که آنهم بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی می باشند.

  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: بخش کشاورزی شامل تولیدات گیاهی و تولیدات دامی می باشد، در تولیدات دامی جامعه مشترک بهره بردار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شورای نظام دامپزشکی، بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در زیربخش  می باشند.

مهندس فتحی تاکید کرد: حاصل اقدامات اجرایی نظام فنی ، اجرایی باید در زندگی روزمره مردم و بهره برداران کشاورزی ملموس باشد، اگر دریاچه ارومیه با شرایط بحرانی و پرخطر فعلی مواجه شده است نتیجه عدم اجرای نظام فنی، اجرایی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: برای تامین بهداشت دام باید اجرای نظام فنی، اجرایی و نظامات تعیین شده مورد توجه قرار گیرد، با اجرا شدن نظام فنی، اجرایی هم محیط زیست سالم می ماند و هم جامعه بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی از این نظام منتفع می شوند.

وی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی نظام سلطه و استکبار جهانی بر علیه نظام اسلامی و کشور، گفت: الزامات مقابله با جنگ اقتصادی فعلی، تغییر در شرایط و سیاستگذاریهای اجرایی می باشد، با تعریف سیاست های جدید و کارآمد در حوزه تولید می توانیم با جنگ اقتصادی ظالمانه قدرت های جهانی مقابله و نهایتاً پیروز میدان باشیم.

مهندس فتحی اظهار کرد: هر نوع سرمایه گذاری در داخل کشور با توجه به وضعیت حاکم اقتصادی، نهایتاً منجر به امیدواری در آحاد مردم و سطح جامعه شده و موجب افزایش مقابله بیشتر و بهتر با شرایط بحرانی خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشاورزی، اقتصادی و صنعتی هر کشوری باعث ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور هدف شده و افزایش امنیت و آرامش روحی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ما به عنوان بخش نظامات اجرایی باید با سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش کشاورزی همراهی و همکاری های لازم را داشته باشیم، هم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و هم نظام دامپزشکی باید بدنه کارشناسی خود را در جهت همکاری و همیاری با سرمایه گذاریهای انجام یافته در بخش کشاورزی تحریک و تقویت نمایند.

مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید مجدد مبنی بر اعمال تغییرات ضروری در بدنه کشاورزی استان، تصریح کرد: بایستی ساز و کارهای جدید اجرایی در روند انجام عملیات اجرایی مشترک و مطلوب بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شورای نظام دامپزشکی استان مشخص و عملیاتی گردند.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به لزوم همسوئی و همدلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و شورای نظام دامپزشکی افزود: در بحث برخورد و ساماندهی مرغداریهای غیرمجاز استان آذربایجان شرقی به عنوان استان الگو و پیشرو در کل کشور در سطح وزارت جهادکشاورزی شناخته شده و مطرح گردیده است.

دکتر امیرحسین بهداد با اشاره به وجود برخی مرغداری‌های غیرمجاز اضافه کرد: خوشبختانه در سالجاری سازمان جهاد کشاورزی اقدامات خوبی انجام داده و براساس اجازه وزارت جهاد کشاورزی به مرغداری‌های غیرمجاز در صورت ساماندهی مجوز ایجاد مرغداری استاندارد داده می‌شود و این اقدام تنها در آذربایجان‌شرقی صادر شده که همه این موارد به جهت تدابیر خردمندانه ای است که توسط مهندس فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی  صورت گرفته است.

مهندس شهرام شفیعی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در این جلسه با اشاره به روند صدور پروانه برای واحدهای دامی و چالشهای بخش صدور مجوز، خواستار تخصیص یک کارشناس دامپزشک توسط شورای نظام دامپزشکی استان برای هر شهرستان در این خصوص شد.