” افزایش سه برابری میانگین غرامت بازنشستگان نیروهای مسلح ” / میانگین فوت غرامت بازنشستگان ۸۵ میلیون تومان شد
” افزایش سه برابری میانگین غرامت بازنشستگان نیروهای مسلح ” / میانگین فوت غرامت بازنشستگان ۸۵ میلیون تومان شد
آرمان تبریز-مدیرعامل صندوق بیمه نیروهای مسلح گفت: در بودجه سال 99 مبلغ 220 میلیار تومان برای 1درصد سهم دولت در نظر گرفته شد و این امر موجب گردید، میانگین غرامت فوت بازنشستگان از 27 میلیون تومان در سال 98 به 85 میلیون تومان در سال 99 افزایش یابد.

آرمان تبریز-مدیرعامل صندوق بیمه نیروهای مسلح گفت: در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۲۲۰ میلیار تومان برای ۱درصد سهم دولت در نظر گرفته شد و این امر موجب گردید، میانگین غرامت فوت بازنشستگان از ۲۷ میلیون تومان در سال ۹۸ به ۸۵ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر حمیدرضا غفاری در تشریح اقدامات خرسندساز صندوق بیمه نیروهای مسلح، ضمن اعلام افزایش سه برابری میانگین غرامت بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹ گفت: موضوع تسری بیمه قانونی عمر و حوادث به بازنشستگان پس از سال ها پیگیری در سال جاری به آخرین پله اجرا رسید.

مدیرعامل صندوق بیمه نیروهای مسلح ضمن تقدیر از همکاری های ارزشمند دولت و مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با پیگیری های مستمر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا)، صندوق بیمه و نیز حمایت ویژه وزیر دفاع در اجرای کامل این قانون، در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۲۲۰ میلیار تومان برای ۱درصد سهم دولت در نظر گرفته شد و این امر موجب گردید، میانگین غرامت فوت بازنشستگان از ۲۷ میلیون تومان در سال ۹۸ به ۸۵ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش یابد.

  • منبع خبر : اطلاع رساانی وزارت دفاع