بسته نقدی کمک معیشتی برای ۱۰۵۹ نفر از کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد
بسته نقدی کمک معیشتی برای ۱۰۵۹ نفر از کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد
آرمان تبریز-با توجه به تعطیلی 45 روزه اتوبوسرانی بدلیل جلوگیری ازشیوع بیماری کرونا ، بسته های نقدی کمک معیشتی به کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد.

آرمان تبریز-با توجه به تعطیلی ۴۵ روزه اتوبوسرانی بدلیل جلوگیری ازشیوع بیماری کرونا ، بسته های نقدی کمک معیشتی به کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگا ما در تبریز ،مهندس غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: با توجه به تعطیلی ۴۵ روزه اتوبوسرانی بدلیل جلوگیری ازشیوع بیماری کرونا و بیکارشدن رانندگان بخش خصوصی و کارگران مسیر تندرو در این مدت, بسته های نقدی کمک معیشتی به آنان پرداخت شد.
غنی زاده اظهار داشت : با تصویب شورای اسلامی شهر و حمایت شهردار محترم برای ۹۱۹ نفر از رانندگان و کمک رانندگان بخش خصوصی و ۱۴۰ نفر از کارگران مسیر تندرو مبلغ ۵ میلیون ریال بصورت بلاعوض پرداخت گردیده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین افزود: یکی دیگر از اقدامات شرکت جهت حمایت و پشتیبانی از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل بخش خصوصی اعطای تسهیلات ویژه بانکی با همکاری بانک شهر می باشد و میزان تسهیلات اختصاص یافته برای هریک از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل درونشهری تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در بانک شهر مشخص و با تکمیل پرونده تسهیلات به شرکت های حمل و نقل بخش خصوصی و بهره برداران اعلام خواهد شد.