مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه اجرای المان “ماسک ” درناوگان اتوبوسرانی تبریز
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه اجرای المان “ماسک ” درناوگان اتوبوسرانی تبریز
آرمان تبریز؛غنی زاده مدیر عامل اتوبوسرانی تبریز از اجرای المان " ماسک " در ناوگان اتوبوسرانی تبریز خبرداد.

آرمان تبریز؛غنی زاده مدیر عامل اتوبوسرانی تبریز از اجرای المان ” ماسک ” در ناوگان اتوبوسرانی تبریز خبرداد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت به دنبال شیوع بالای ویروس کرونا و در راستای فرهنگ سازی و تشویق شهروندان و مسافرین به استفاده از ماسک اجرای المان ” من ماسک می زنم ” در ناوگان اتوبوسرانی تبریز آغاز شد.
وی افزود: این المان ها در اتوبوسهای مسیر تندرو نصب شده است و همچنین در کلیه اتوبوسهای ناوگان شرکت واحد تراکت های استفاده از ماسک و “ورود بدون ماسک به اتوبوس ممنوع ” نصب شده و از طریق سیستم صوتی اتوبوسها پیام استفاده از ماسک برای مسافرین پخش می گردد.
غنی زاده در پایان بار دیگر از شهروندان و مسافرین درخواست نمود حتما” در هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از ماسک استفاده نموده و همچنین فاصله فیزیکی را رعایت نمایند.