مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی؛  سال پربار از لحاظ توسعه گازرسانی در انتظار شهرستان مراغه
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی؛  سال پربار از لحاظ توسعه گازرسانی در انتظار شهرستان مراغه
آرمان تبریز-معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه و مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، ضمن بازدید حضوری، چالش های اجرای پروژه های گازرسانی در شهرستان مراغه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
آرمان تبریز-معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه و مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، ضمن بازدید حضوری، چالش های اجرای پروژه های گازرسانی در شهرستان مراغه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل این شرکت ضمن ارائه توضیحات و چالش های اجرایی پروژه های گازرسانی در شهرستان مراغه گفت: خوشبختانه علی رغم شرایط اقتصادی و چالش های تأمین نقدینگی، شرکت گاز تعهدات خود را به نحو مطلوب تحقق بخشیده است.
سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به پروژه های بخش روستایی شهرستان مراغه افزود: امسال گازرسانی به ۴۲ روستای این شهرستان در دست اجرا می باشد که ۲۰ روستای آن در هفته دولت، ‌۱۴ روستا در دهه فجر امسال و ۸ روستا نیز تا پایان کار دولت یازدهم به مدار مصرف گاز طبیعی متصل خواهد شد.
وی در خصوص گازرسانی به بخش های صنعتی نیز تصریح کرد: تا پایان سال جاری گازرسانی به محور صنعتی و شهرک صنعتی مراغه اتمام یافته و متقاضیان این بخش از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: در راستای حفظ پایداری و بالانس شبکه گاز شهری، اجرای ۱۲ کیلومتر خط تغذیه ۲۵۰ پوندی گاز نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.