شهردار منطقه۹ خبر داد: سیر صعودی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه معماری و شهرسازی
شهردار منطقه۹ خبر داد: سیر صعودی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه معماری و شهرسازی
آرمان تبریز- بر اساس آمار، صدور پروانه های ساختمانی در سه ماهه ی نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد۱۲ درصد و از نظر مساحت۳۲ درصد رشد داشته است.

آرمان تبریز- بر اساس آمار، صدور پروانه های ساختمانی در سه ماهه ی نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد۱۲ درصد و از نظر مساحت۳۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگارما ازتبریز؛  بهرام نسیانی اظهار داشت: طبق آمار و بررسی های صورت گرفته، عملکرد شهرداری منطقه۹ در حوزه ی شهرسازی و معماری، همانند سایر حوزه ها سیری صعودی است.

نسیانی افزود: بر این اساس، در سه ماهه ی نخست سالجاری، مساحت کل زیر بنا در پروانه های ساختمانی صادر شده معادل ۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.

شهردار منطقه۹ همچنین آمار احداث بنا در بهار سال۹۹ را نسبت به بهار سال ۹۸ با رشد ۱۲ درصد عنوان کرده و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده را ۲۷ فقره اعلام کرد.

نسیانی در ادامه ی سخنان خود با بیان اینکه این آمار بیانگر روند رو به رشد ساخت و سازها در این شهرک جدید الاحداث می باشد، اظهار داشت: طبق پیش بینی ها و  علی رغم افزایش قیمت تمام شده ی ساخت مسکن، بدلیل ضوابط متمایزشهرسازی و معماری مصوب شهرک خاوران و ثبات حاکم در اجرای این ضوابط، روند صعودی ساخت و سازها در این حوزه همچنان تداوم خواهد داشت.