مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز عنوان کرد؛ خرید به اندازه، راه حل کاهش تولید پسماند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز عنوان کرد؛ خرید به اندازه، راه حل کاهش تولید پسماند
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در راستای حفاظت از محیط زیست به مدیریت پسماند خانگی پرداخته و تا حد امکان تولید پسماند را کاهش دهند.

آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در راستای حفاظت از محیط زیست به مدیریت پسماند خانگی پرداخته و تا حد امکان تولید پسماند را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا اصغری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: برای حفظ محیط زیست، سلامتی شهروندان و پاکیزگی شهر باید به اندازه نیاز خرید کنیم تا زباله کمتری تولید کنیم.

او ادامه داد: شهر همیشه تمیز تبریز مرهون همکاری شهروندان و تلاش پاکبانان است و این امر با توجه به فرهنگ بالای شهروندان تبریزی باید روز به روز روند صعودی داشته باشد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره جابجایی شرکت‌های پیمانکار حوزه پسماند و ضرورت کاهش تولید پسماند خاطرنشان کرد: با توجه به جابجایی شرکت‌های خدمات شهری و شروع به کار شرکت‌هایی با قرارداد جدید، از شهروندان عزیز تقاضا داریم تا یک هفته همکاری ویژه در امر تولید کمتر زباله و تفکیک از مبدا و تنظیف شهر داشته باشند.

او افزود: در این وضعیت کرونایی بعد از بیمارستانها و کادر درمان، پاکبانان ،این سفیران پاکیزگی شهر و مدیران را تنها نگذاریم تا بتوانیم همانند مراحل دیگر از این شرایط نیز سربلند بیرون بیاییم.