طی سال ۹۸ رخ داد؛  ۲۶۱ کیلومتر سیم‌کشی و کابل‌کشی شبکه توسط برق تبریز
طی سال ۹۸ رخ داد؛  ۲۶۱ کیلومتر سیم‌کشی و کابل‌کشی شبکه توسط برق تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از 261 کیلومتر سیم‌کشی و کابل‌کشی در شبکه‌های 20 کیلوولت و 400 ولت در سال 98 خبر داد و گفت: در این مدت 3695 اصله پایه‌ی بتونی و چوبی در شبکه‌های برق نصب شده است.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از ۲۶۱ کیلومتر سیم‌کشی و کابل‌کشی در شبکه‌های ۲۰ کیلوولت و ۴۰۰ ولت در سال ۹۸ خبر داد و گفت: در این مدت ۳۶۹۵ اصله پایه‌ی بتونی و چوبی در شبکه‌های برق نصب شده است.

به گزارش خبرنگار ما تبریز، عادل کاظمی ضمن بیان مطلب فوق، با اشاره به عملیات گسترده‌ی این شرکت در احداث و توسعه‌ی تاسیسات گفت: طی سال ۹۸، بیش از ۴۲ کیلومتر کابل‌کشی شبکه‌ی ۲۰ کیلوولت زمینی، ۵۲ کیلومتر سیم‌کشی شبکه‌ی ۲۰ کیلوولت هوایی غیرخود نگهدار، ۵۱ کیلومتر کابل‌کشی شبکه‌ی ۴۰۰ ولت زمینی، ۱۱۱ کیلومتر سیم‌کشی شبکه‌ی ۴۰۰ ولت هوایی خودنگهدار و ۵ کیلومتر شبکه‌ی ۴۰۰ ولت هوایی غیرخودنگهدار احداث شده است.

وی همچنین ازنصب ۱۲۳۲ اصله پایه‌ی بتونی و۷ اصله پایه‌ی چوبی درشبکه‌ی ۲۰ کیلو ولت طی سال ۹۸ خبر دادوافزود:در این مدت ۲۳۹۸اصله پایه‌ی بتونی و۵۸ اصله پایه‌ی چوبی در شبکه‌ی ۴۰۰ ولت باهمت همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز نصب شده است که درمقایسه با سال‌های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است.