اتحاد و عملکرد کادر درمانی در دوران کرونا ویروس در کشور کم نظیر بوده و این مایه دلگرمی ماست
اتحاد و عملکرد کادر درمانی در دوران کرونا ویروس در کشور کم نظیر بوده و این مایه دلگرمی ماست
آرمان تبریز- رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریزگفت ؛اتحاد و عملکرد کادر درمانی و سایر همکاران در دوران کرونا ویروس در کشور کم نظیر بوده و این مایه دلگرمی ماست.
آرمان تبریز -رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریزگفت ؛اتحاد و عملکرد کادر درمانی و سایر همکاران در دوران کرونا ویروس در کشور کم نظیر بوده و این مایه دلگرمی ماست.
 دکترمسعود فقیه دینوری افزود،جلسه بررسی معیشت و رفاه پرسنل و نیز حفاظت کارکنان در برابر کرونا ویروس با حضور رئیس ،مدیر، مترون و رئیس حراست مرکز در نیمه شب تابستانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما تبریز؛دکترمسعود فقیه دینوری رئیس مرکز اظهار داشت: الویت اصلی ما در این بحران بالا بردن ایمنی شرایط کاری و حفظ سلامت و رفاه کارکنان می باشد.
دکتر دینوری با تاکید به اینکه ما در اینجا به مثابه یک خانواده هستیم گفت: بنده بر حسب مسئولیتی که در این برحه برعهده ام گذارده شده است در مرحله اول حفظ جان و رفاه کارکنان را در الویت قرار داده ایم و تمام تلاش خود را در جهت ارتقای ایمنی و نیز رفاه و آسایش کارکنان معطوف ساخته ایم.
رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز افزود:  منابع انسانی اساس کار یک مرکز درمانی به شمار می رود  ازاین رو توجه ویژه به این امر را در تیم مدیریت اجرائی مرکز دردستور کار قرار داده ایم و امیدواریم با تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شده است بتوانیم موجبات افزایش رضایتمندی و تامین رفاه کارکنان را فراهم آوریم.
وی ادامه داد:  با توجه به اینکه طی ماه های اسفند،فروردین و اردیبهشت به جهت شیوع کروناویروس درآمد بیمارستان کاهش یافته با اتخاذ تدابیر لازمه در تیم مدیریت اجرائی و با حمایت طلبی از دانشگاه و وزارت امیدواریم  مشکل کمبود منابع مالی مرکز مرتفع شود تا بتوانیم در ماه های جاری به نحو مقتضی خدمات ارزنده پرسنل  را جبران نمائیم.
رئیس مرکز تصریح کرد:  توجه ویژه ای به بحث رفاه کارکنان در نظر گرفته شده بر همین منظور مدیر محترم بیمارستان از امروز ماموریت ویژه ای دارند تا با پیگیری هایی که از طریق دانشگاه خواهند داشت نسبت به اخذ منابع مالی از دانشگاه  و وزارت اقدام نمایند.
وی ر در پایان ضمن تقدیر از خدمات کارکنان در دوران بحران کرونا ویروس گفت: اتحاد و عملکرد کادر درمانی و سایر همکاران در دوران کرونا ویروس در کشور کم نظیر بوده و این مایه دلگرمی ماست و امیدواریم با اجرایی شدن تصمیمات متخذه شاهد تغییرات  خوبی در جهت رفاه و معیشت کارکنان در ماههای آتی باشیم.
این گزارش می افزاید : تیم مدیریت اجرائی قبل از برگزاری جلسه شبانه که حدود ۲و ۳۰ دقیقه بامداد برگزار شد ، از بخشهای مختلف بیمارستان به صورت سر زده بازدید نموده و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع فراروی کارکنان قرار گرفتند.

 

 

​​​​​​