​  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی:  ارتقای شاخص های فرهنگی راه مقابله با ارثی شدن فقر است
​  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی:  ارتقای شاخص های فرهنگی راه مقابله با ارثی شدن فقر است
آرمان تبریز-محمد کلامی در جمع مدیران و کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد آذربایجان شرقی بر ارتقای شاخص های فرهنگی جهت مقابله با فقر تاکید کرد.

آرمان تبریز-محمد کلامی در جمع مدیران و کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد آذربایجان شرقی بر ارتقای شاخص های فرهنگی جهت مقابله با فقر تاکید کرد.

​به گزارش خبرنگارماازتبریز؛ امداد محمد کلامی در همایش تبیین رویکردهای اشتغال در سال ۹۹ اظهار داشت: نگاه سنتی و خیریه ای به فقر، راهگشا نیست و فقط فقر را قابل تحمل می کند.

​وی بیان داشت: برای مقابله با بین نسلی شدن فقر باید شاخص های فرهنگی و مهارتی را ارتقا داد.

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: اگر فرهنگ ارتقا پیدا نکند، فرد بسمت مهارت آموزی نمی رود و خودکفا نمی شود.


وی خاطر نشان کرد: عناصری همچون خوش فکری، بازارشناسی، موقعیت سنجی و… در هدایت شغلی مددجویان تاثیر دارد.

کلامی گفت: در شرایط سخت اقتصادی باید تلاش ها جهت خودکفایی مددجویان مصاعف شود.