دولت به تعهدات خود در قبال پروژه قطار شهری تبریز عمل می‌کند
دولت به تعهدات خود در قبال پروژه قطار شهری تبریز عمل می‌کند
آرمان تبریز-فرماندار تبریز گفت: دولت امسال قطعا به تعهدات خود در قبال پروژه قطار شهری تبریز عمل می‌کند.

آرمان تبریز-فرماندار تبریز گفت: دولت امسال قطعا به تعهدات خود در قبال پروژه قطار شهری تبریز عمل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،بهروز مهدوی در حاشیه بازدید از ایستگاه شماره ۱۵ قطار شهری تبریز در گفتگو با شهریار با قدردانی از مجموعه عواملی که در ارتباط با قطار شهری تبریز تلاش می‌کنند، افزود: همان طور که دولت سال گذشته نیز به تعهدات خود در قبال مترو تبریز عمل کرد، امسال نیز قطعا سهم خود را پرداخت می‌کند.

مهدوی تصریح کرد: بخش عمده ای از درآمد شهرداری باید در حمل و نقل عمومی هزینه شود چرا که توسعه شبکه حمل و نقل، خواسته به حق مردم بوده و در بودجه نیز مدنظر قرار گرفته است.