ایجاد مزارع پایلوت در راستای تحقق جهش تولید با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا
ایجاد مزارع پایلوت در راستای تحقق جهش تولید با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: در امر جهش تولید، انتقال دانش و علوم روز و مدرن کشاورزی برعهده مربیان کشاورزی و کارشناسان پهنه کشاورزی است.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: در امر جهش تولید، انتقال دانش و علوم روز و مدرن کشاورزی برعهده مربیان کشاورزی و کارشناسان پهنه کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس اکبر فتحی در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس آغاز نهضت سراسری جهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری که با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی برگزار شد با بیان اینکه ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان بیش از ۵ میلیون تن تولید فعلی می باشد افزود: ظرفیت حقیقی و بالقوه تولید محصولات کشاورزی استان نزدیک به ۱۲ میلیون تن است.

وی با اشاره به این موضوع که ۱۵۰۰۰ نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی به عنوان مربیان کشاورزی و کارشناسان پهنه اراضی زراعی در راستای تحقق جهش تولید و افزایش محصولات کشاورزی می توانند نقش تعیین کننده ای از خود بروز دهند، گفت: برای تحقق جهش تولید بایستی مناطقی از استان را به عنوان پایلوت انتخاب و عملیات اجرایی این امر را در این مناطق آغاز نمائیم و نتایج حاصله از این کار را در اختیار سایر کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

مهندس فتحی تاکید کرد: تمام برنامه ها و عملیات اجرایی جهش تولید براساس ترویج و آموزش های کشاورزی محقق می شود، لذا آمار و اطلاعات دقیق کشاورزی پایه و اساس برنامه ریزی های منطقی و اصولی می باشد و بایستی در این خصوص اطلاعات و آمار ارائه شده دقیق و درست باشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، تصریح نمود: سازمان جهادکشاورزی استان و سپاه عاشورا برای عینیت بخشیدن به جهش تولید، خدمت به جامعه کشاورزی و کمک به افزایش درآمد معیشتی کشاورزان و نهایتاً افزایش تولید انواع محصولات کشاورزی می توانند از هم افزایی بهتر و بیشتری برخوردار باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبحث اراضی زراعی مورد نیاز برای انجام عملیات اجرایی جهش تولید و کاشت محصولات استراتژیک از جمله گندم ، جو و کلزا، گفت: سازمان جهادکشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی آمادگی کامل دارد تا زمین های کشاورزی تحت اختیار خود را جهت کاشت پایلوتی در اختیار بسیج مهندسین کشاورزی و نیروهای جوان و تازه نفس بخش کشاورزی  که از پتانسیل خوبی در این راستا برخوردارند قرار دهند.

مهندس فتحی افزود: با عنایت به شیوع ویروس کرونا در سطح استان و تعطیلی میادین دواب در شهرستانها، سازمان جهادکشاورزی استان آمادگی کامل دارد تا محصولات دامی دامدارانی را که در اثر تعطیلی میادین خرید و فروش دام در دست دامداران بلاتکلیف مانده و عملاً امکان خرید و فروش ندارند از طریق شرکت پشتیبانی امور دام خرید و ذخیره سازی نمایند تا در مواقع پیک مصرف به بازار مصرف عرضه گردد.