جوابیه روابط عمومی  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به روزنامه و کانال همشهری آذربایجان
جوابیه روابط عمومی  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به روزنامه و کانال همشهری آذربایجان
آرمان تبریز-روابط عمومی  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با ارسال جوابیه ای به  خبرگزاری ها نسبت به مطالب منتشر شده در روزنامه و کانال همشهری آذربایجان عکس العمل نشان داد.

آرمان تبریز-روابط عمومی  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با ارسال جوابیه ای به  خبرگزاری ها نسبت به مطالب منتشر شده در روزنامه و کانال همشهری آذربایجان عکس العمل نشان داد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ در این جوابیه آمده است ؛مدیر مسئول محترم روزنامه و کانال همشهری آذربایجان
سلام علیکم
نظر به درج مطلبی با عنوان (بنویسید شورای شهر بخوانید شورای شهرداری) و (کارگران به حقوق  ۷۰۰ هزار تومانی راضی اند) در مورخ ۰۸/۰۴/۹۹ در آن رسانه محترم بدینوسیله جوابیه این شرکت به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد مقتضی است مطابق قانون مطبوعات و خبرگزاریها جوابیه حاضر را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایید.
استراتژی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از بدو قبول مسئولیت خادمی این حقیر از تاریخ
(۱۷/۱۲/۱۳۹۸) مدیریت هزینه و زمان ،شفاف سازی امورات شرکت و هوشمند سازی اتوبوسرانی(BMS) و نوسازی ناوگان می باشد.
برابر رسالت های منتخبین مردم در شورای پنجم و حمایتهای بی دریغ شهردار محترم از شفاف سازی امورات و حسب وظایف سازمانی در طی این مدت که در شرکت واحد به عنوان خادم همشهریان عزیز حضور دارم قدمی بلند در شفاف سازی امورات شرکت واحد برداشته ایم و تا پای جان در دفاع از حقوق شرکت واحد و مدیریت هزینه و شفاف سازی امورات خواهیم ایستاد.
در خصوص حقوق کارگران زحمتکش کارت بلیت مسیر تندرو مربوط به شرکت ایمن مکان مهران (پیمانکار) و پیرو توضیحات قبلی در مورد ارتباط استخدامی و حقوقی این کارگران با پیمانکار مربوطه که از طریق برگزاری مناقصه و مزایده به صورت حجمی از حدود ۹ سال قبل و پیش از زمان تصدی گری اینجانب انجام گرفته است اینجانب با  هدف شفاف سازی، نسبت به  اعلام حقوق دریافتی کارگران اقدام نموده و هدف و مقصود بنده از اعلام مطلب فوق که منجر به برداشت های متفاوت و گاهی غیرمنصفانه برخی رسانه ها و اشخاص و اساتید گردیده در جهت احقاق حق این عزیران با وجود قرارداد کاری در یک شرکت ثانی بوده است.
بر این اساس و با توجه به اتمام قرارداد حجمی شارژ و کنترل کارت بلیط مسیر تندرو، اقدامات مدیریتی انجام یافته که در مناقصه و مزایده جدید که در روزهای آتی برگزار و برنده انشا… مشخص خواهد شد تمامی مفاد قانون کار و کارگری نیروهای حجمی در شرایط عمومی و خصوصی مناقصه و مزایده برای تفهیم شرکت یا پیمانکار برنده گنجانده شده است که قبلا”نواقصی داشت و مرتفع خواهد شد.
در پایان از حساسیت رسانه ها و مردم شریف و مسئولین در خصوص احقاق حق کارگران پیمانکار شرکت واحد قدردانی نموده و اعلام می داریم که مجموعه مدیریت و معاونین شرکت واحد همیشه حامی حقوق کارگران بوده و خواهد بود و اگر با  سوء برداشتهایی موجب رنجش خاطر عزیزان شده ایم صمیمانه پوزش می طلبیم.