پاسخگویی به سوالات شهروندان عزیز با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در سامد استانداری
پاسخگویی به سوالات شهروندان عزیز با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در سامد استانداری
آرمان تبریز-مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بصورت زنده در سامد استانداری به سوالات و مشکلات شهروندان و مشترکین عزیز پاسخ خواهند گفت.

آرمان تبریز-مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بصورت زنده در سامد استانداری به سوالات و مشکلات شهروندان و مشترکین عزیز پاسخ خواهند گفت.
” اطلاعیه”
بدین وسیله به اطلاع شهروندان محترم استان آذربایجان شرقی می رساند :
جناب آقای مهندس ایمانلو مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در روز شنبه مورخه ۹۹/۴/۱۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بمنظور پاسخگویی به سوالات و مشکلات شهروندان و مشترکین عزیز در خصوص آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در محل سامد استانداری با شماره سامانه ۱۱۱ در خدمت عزیزان خواهند بود .

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی