شهردار تبریز خبر داد: کاهش میزان ترک تشریفات به پایین‌ترین حد ممکن
شهردار تبریز خبر داد: کاهش میزان ترک تشریفات به پایین‌ترین حد ممکن
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: رویکرد شورای شهر و شهرداری در دوره فعلی ایجاد شفافیت در امور مختلف مدیریت شهری است.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: رویکرد شورای شهر و شهرداری در دوره فعلی ایجاد شفافیت در امور مختلف مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،ایرج شهین باهر در جلسه مدیریت کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز اظهار کرد: در دوره فعلی شورا و شهرداری تبریز، جدیت ویژه ای روی موضوع شفافیت در امور وجود دارد و در این رابطه در چند حوزه اساسی همچون عمران، شهرسازی و خدمات اقدامات جدی انجام داده و دستاوردهای خوبی همچون تجمیع و الکترونیکی کردن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کاهش میزان ترک تشریفات به پایین ترین حد ممکن حاصل شده است.

شهردار تبریز عنوان کرد: اولین مرحله مبارزه با فساد، پذیرش وجود آن در برخی حوزه ها است که ما با آگاهی به این موضوع قاطعانه با آن مبارزه می کنیم و دستاوردهای خوبی نیز تاکنون به دست آمده است.

وی با بیان اینکه وجود فساد در هر مجموعه ای ناشی از این است که ضوابط در آنجا حاکم نیست، افزود: با همکاری شورای شهر به عنوان سیاست گذار مجموعه مدیریت شهری، ساختاری نظام مند و منطبق با قانون در مجموعه مدیریت شهری تبریز در حال شکل گیری است.

او در ادامه با اشاره به لزوم الکترونیکی شدن امور شهرداری گفت: برای مثال ساز و کارهای لازم برای فرایند صدور الکترونیکی مجوزها در حوزه شهرداری منطقه ۹ فراهم شده که بر این اساس ضرورتی برای مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری نیست و آنان می توانند از منزل یا محل کار خود، امور مربوط به شهرداری را اقدام و پیگیری کنند.