مدیر بحران شهرداری تبریز اعلام کرد: اختصاص بودجه ۴۲ میلیارد تومانی برای طرح های هدایت آب های سطحی در شهر تبریز
مدیر بحران شهرداری تبریز اعلام کرد: اختصاص بودجه ۴۲ میلیارد تومانی برای طرح های هدایت آب های سطحی در شهر تبریز
آرمان تبریز-مدیر بحران شهرداری تبریز از اختصاص بودجه ۴۲ میلیارد تومانی برای طرح های هدایت آب های سطحی در شهر تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر بحران شهرداری تبریز از اختصاص بودجه ۴۲ میلیارد تومانی برای طرح های هدایت آب های سطحی در شهر تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مسعود حسن نژاد با اعلام این خبر گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای کاهش خطرپذیری کلان شهر تبریز از سیلاب های احتمالی، شهرداری تبریز با نگاه ویژه ای در صدد احداث و تکمیل کانال های هدایت آب های سطحی بوده و پروژه های مختلفی در این زمینه در مناطق ۱۰ گانه شهرداری در حال اجرا است.

مدیر بحران شهرداری تبریز با اشاره به اختصاص مبلغ ۴۲ میلیارد تومان در بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های هدایت آب های سطحی در شهر تبریز افزود: در حدود ۳۴ میلیارد تومان از مبلغ فوق جهت احداث و بازسازی کانال ها و قنوات سطح شهر، در حدود ۶ میلیارد تومان جهت احداث و بهسازی مسیل های داخل شهر و در حدود ۲ میلیارد تومان نیز به احداث، بازسازی و پوشش انهار اختصاص یافته است.

حسن نژاد اظهار امیدواری کرد با اجرای پروژه های فوق، گام مهمی در جهت مدیریت و هدایت رواناب های سطحی و مهار سیلاب های احتمالی برداشته شود.