جوابیه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومهبه موضوع (حقوق کارگران کنترل کارت بلیت مسیر بی آرتی))
جوابیه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومهبه موضوع (حقوق کارگران کنترل کارت بلیت مسیر بی آرتی))
آرمان تبریز-نظر به درج مطلبی با عنوان((حقوق کارگران کنترل کارت بلیت مسیر بی آرتی))در برخی خبرگزاری ها و کانالهای خبری بدینوسیله جوابیه ی این شرکت بشرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد.

آرمان تبریز-نظر به درج مطلبی با عنوان((حقوق کارگران کنترل کارت بلیت مسیر بی آرتی))در برخی خبرگزاری ها و کانالهای خبری بدینوسیله جوابیه ی این شرکت بشرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از معدود مجموعه هایی است که به کار خدمت رسانی به مردم در طول سال، در گرما و سرما و بصورت شبانه روزی، بدون تعطیلی مشغول است، بیش از هزار نفر نیروی خدمات رسان در قالب بخش دولتی و خصوصی بعنوان کارگر، کارمند و راننده در مجموعه ی حمل و نقل عمومی درونشهری اتوبوسرانی تبریزفعال می باشند. بی شک این نیروها از زحمت کشان عرصه ی حمل و نقل عمومی درونشهری تبریز بوده که نقشی اساسی در انجام سفرهای درونشهری شهروندان با کمترین هزینه ی سفر، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک دارند.
بخش خدمات فروش و کنترل کارت بلیت مسافرین این شرکت، از سالها قبل با طی مراحل قانونی و برگزاری مناقصه و مزایده بصورت حجمی به شرکتهای تامین نیرو که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند واگذار شده است. مسئولیت بکارگیری نیرووانجام خدمات مفاد پیمان و پرداخت حقوق و سایرمزایای نیروی انسانی موردنیازبکارگیری شده دربخش انجام وظایف نیز تماما” بر عهده ی شرکت طرف قرارداد که دارای هیئت مدیره ی مستقل است می باشد و معاونت اجرائی شرکت واحدنقش نظارتی در این امر دارد.
تمامی صورت وضعیت های رسیده ازبابت انجام کارهای حجمی شرکت مذکور بطور کامل و بموقع پرداخت می گردد. امری که در این میان اهمیت دارد این است که کارگران این شرکت تامین نیرو(که مجددا” تاکید می شود دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد) بدون دخالت اتوبوسرانی و توسط پیمانکار جذب و بصورت اختیاری با پیمانکار، قرارداد حقوقی و کاری امضاء کرده و در صورت هر گونه اجحاف در پرداخت حقوق و مزایا و جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق کارگری می توانند از طریق مراجع ذیصلاح شکایات خود را اعلام نمایند و اتوبوسرانی تبریز در این میان نمیتواند درامورات شرکتی که دارای هیئت مدیره مستقل است دخالت کند.
بی شک مشکلات مربوط به ویروس کرونا در ماه آخر سال گذشته که منجر به تعطیلی ناوگان اتوبوسرانی به جهت اولویت سلامتی شهروندان و از سویی وارد آمدن فشار به کارکنان این مجموعه گردید امری است که همگان بر آن توافق دارند و کارکنان تامین نیروی بخش فروش و کنترل کارت بلیت مسیر تندرو نیز از این امر مستثنی نبوده اند.
گرچه دولت محترم امر استفاده از بیمه ی بیکاری را برای کارگران در اینمدت ارائه نمود، با این وجود شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با مساعدت شهرداری و شورای محترم شهر تبریزو فراتر از وظایف قانونی و محوله ی خود بدون اینکه وظیفه ی ذاتی آن مجموعه باشد و در حد توان برای هر کدام از این کارگران تامین نیرو که جذب شده یک شرکت دیگربا شخصیت حقوقی مستقل می باشند مبلغ ۵میلیون ریال بصورت کمک معیشتی و بلاعوض پرداخت کرده است که اقدامی مهم با وجود شرایط اقتصادی فعلی می باشد.
با وجود این اقدامات، متاسفانه مدتی است که عده ای با عدم آگاهی از شرایط و وظیفه کاری و نهادی شرکت واحد و با برداشت اشتباه در مورد ارتباط استخدامی این کارگران تامین نیرو (که تحت استخدام شرکت دیگری هستند) با شرکت واحد، در صدد انتقاد غیر منصفانه و زیر سوال بردن تلاشهای مدیریت و کارکنان شرکت واحد در خدمت به کارگران زحمتکش و به تبع آن افت انگیزه کاری و ایجاد حاشیه برای این عزیزان و دیگر خدمت رسانان به عموم شهروندان هستند که این امر مذاق زحمت کشان این حوزه را اندکی تلخ نموده است.
بدبهی است انتقاد غیرمنصفانه از یک مجموعه خدمات رسان و حساس مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با بیش از ۱۰۰۰ نیروی کار زحمتکش تحت عناوین مختلف به دور از عدل و انصاف بوده و ضمن ارج نهادن به حساسیت مطرح کنندگان مسایل فوق و تایید خوی مطالبه گری منصفانه انتظار می رود با مطالعه و آگاهی از مسایل و مشکلات ،جانب حق و انصاف و عدالت را در رفتار و گفتار خود رعایت نموده و ضمن مطالبه گری آگاهانه از مجرای اصلی و قانونی ، زحمات بخش اعظمی از خادمان مردم که در یک مجموعه ی بزرگ فعال هستند زیر سوال نرود.
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه