واکنش دستیار سیاسی – رسانه ای رئیس مجلس به حاشیه سازی های اخیر:نام نماینده متقاضی استیضاح هیات رئیسه را بگویید
واکنش دستیار سیاسی – رسانه ای رئیس مجلس به حاشیه سازی های اخیر:نام نماینده متقاضی استیضاح هیات رئیسه را بگویید
آرمان تبریز-دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس تاکید دارد اگر خبر درخواست استیضاح هیات رئیسه مجلس یازدهم دروغ نیست، نام نماینده متقاضی را اعلام کنید.

آرمان تبریز-دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس تاکید دارد اگر خبر درخواست استیضاح هیات رئیسه مجلس یازدهم دروغ نیست، نام نماینده متقاضی را اعلام کنید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس در حساب توئیتر خود در خصوص خبری مبنی بر استیضاح هیات رئیسه مجلس یازدهم واکنش نشان داد و تاکید کرد نام نماینده درخواست کننده استیضاح اعلام شود.

او در صفحه توئیتر خود نوشته است: رسانه های اصلاح طلب از قول نماینده ای مجهول الهویه خبر استیضاح هیات رئیسه مجلس را می دهند.

اگر این خبر دروغ نیست و هدف واسطه گری برای فشار به مجلس نیست، اسم آن نماینده را اعلام کنند تا مردم بدانند علت اعتراض آن نماینده نرسیدن به کدام کمیسیون و به چه علتی بوده است.