۲۷۰ایستگاه گازرسانی در استان به فن آوری نظارت و پایش مستمر مجهزند
۲۷۰ایستگاه گازرسانی در استان به فن آوری نظارت و پایش مستمر مجهزند
آرمان تبریز270 ایستگاه گازرسانی در استان از طریق تجهیزات سیستم مانیتورینگ، بصورت شبانه روزی مورد نظارت و پایش قرار می گیرند.

آرمان تبریز۲۷۰ ایستگاه گازرسانی در استان از طریق تجهیزات سیستم مانیتورینگ، بصورت شبانه روزی مورد نظارت و پایش قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرعامل این شرکت درخصوص این خبر گفت: تمامی ایستگاه های گاز ورودی به استان، ایستگاه های گاز جایگاه های CNG و نیز ایستگاه های صنایع عمده استان، به تعداد ۲۷۰ ایستگاه به فن آوری مانیتورینگ مجهز گردیده و میزان گاز ورودی و خروجی، مورد نظارت و پایش مستمر قرار می گیرد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه سیستم های مانیتورینگ مطابق با دستورالعمل های شرکت ملّی گاز ایران استقرار یافته، تصریح کرد: سامانه مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار، ابزار دقیقی برای مدیریت نحوه توزیع و مصرف گاز طبیعی و بالانس شبکه گاز مصرفی می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: مهم ترین مزیت این سیستم، کنترل میزان گاز ورودی استان و پایش شرایط ایستگاه، علی الخصوص در زمان پیک مصرف و فصول سرد سال و همچنین کنترل وضعیت و صحّت عملکرد ایستگاه های عرضه گاز CNG و مصارف عمده می باشد.