مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز: بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است
مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز: بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است
آرمان تبریز- مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز در بازدید از کشتارگاه گفت: خوشبختانه در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز شاهد مدیریت متفاوتی هستیم که با حرکت های روحیه بخش کشتارگاه تبریز را امروز در همه زمینه ها در حد بسیا زیادی پویا کرده است.

آرمان تبریز- مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز در بازدید از کشتارگاه گفت: خوشبختانه در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز شاهد مدیریت متفاوتی هستیم که با حرکت های روحیه بخش کشتارگاه تبریز را امروز در همه زمینه ها در حد بسیا زیادی پویا کرده است.

به گزارش خبرنگار ما ، محمدعلی مولاخواه امروز در جریان بازدید از کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز اظهار کرد: با وضعیت کنونی و شیوع کرونا تامین مایحتاج غذایی با کیفیت برای شهروندان یکی از اصول کتمان ناپذیر است که خوشبختانه کشتارگاه تبریز به خوبی از عهده آن برآمده است.

وی افزود: اقدامات کشتارگاه در تمامی حوزه ها و انعکاس آن در رسانه ها حاکی از موفقیت این سازمان است که با حرکت های روحیه بخش و ایجاد امید و اعتماد در بین کارکنان خود توانسته است به این مهم دست یابد.

مولاخواه تاکید کرد: سازمان کشتارگاه تبریز هم از آن طیف سازمانهای تلاشگر و زحمتکش شهرداری است که باید از حقوق و مزایای متناسب خدمات خود برخوردار شود که امیدواریم با همکاری بین مدیریت سازمان کشتارگاه این موضوع محقق شود.

در ادامه کریم قدرتی، مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با اشاره به پتانسیل های بالای این مجموعه گفت: خوشبختانه بستر و فضا برای افزایش درآمد در سازمان کشتارگاه فراهم است و تیم کارشناسی این مجموعه با شناسایی ظرفیتهای موجود و طرح ایده های جدید افق روشنی را برای افزایش تولید و درآمد ترسیم کرده است.

وی اظهار کرد: افزایش چشم گیر تولید گوشت در این مجموعه نسبت به سال گذشته با وجود شیوع کرونا بجز با همت کارکنان خدوم کشتارگاه محقق نمی شد.

قدرتی تصریح کرد: در وضعیت کنونی تحقق بودجه در این سازمان نیز نشان از موفقیت و تلاش مضاعف همکارانم در این مجموعه است که نشان از روحیه کار و تلاش آنهاست.

وی با اشاره به عدم افزایش گوشت در سال جاری ادامه داد: با مشکلات اقتصادی که پیش روی کشور است و تورمی شاهد آن هستیم خوشبختانه در فصل زاد و ولد نه تنها قیمت گوشت بالا نرفته است بلکه نسبت به سال گذشته کاهش نیز داشته ایم.

مدیرعامل کشتارگاه شهرداری تبریز از مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز خواست با توجه به مسافت بالای این مجموعه از شهر، موقعیت حساس در تامین مایحتاج غذایی شهروندان و کار شبانه روزی کارکنان نگرش خاص و ویژه ای به کارگران و کاراین سازمان از بابت حقوق و مزایا داشته باشند.

در ادامه طرفین بر همکاریهای فی مابین برای بالا بردن روحیه کار و تلاش مضائف کارکنان تاکید کردند.