تعامل و همکاری شهر باسمنج و روستاهای همجوار لازمه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شرق تبریز
تعامل و همکاری شهر باسمنج و روستاهای همجوار لازمه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شرق تبریز
آرمانتبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: شهرداری منطقه۹ تبریز ضمن احترام به هویت روستاها و شهرهای مجاور، آماده همکاری و تعامل برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در شرق تبریز است چراکه تعامل و همکاری شهر باسمنج و روستاهای همجوار لازمه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: شهرداری منطقه۹ تبریز ضمن احترام به هویت روستاها و شهرهای مجاور، آماده همکاری و تعامل برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در شرق تبریز است چراکه تعامل و همکاری شهر باسمنج و روستاهای همجوار لازمه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بهرام نسیانی در نشست تخصصی پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شرق تبریز اظهار داشت: تعامل و همکاری کلیه ی نهادهای ذیربط، فارغ از هرگونه خط و خطوطی که برای حریم و محدوده ی شهرهای تبریز، باسمنج و روستاهای تابعه ترسیم شده است، لازمه ی جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز می باشد.

نسیانی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز، همچون سیل و زلزله و بلایای طبیعی برای آتیه ی کلانشهر تبریز و استان خطرناک و مشکل آفرین است ابراز داشت: امروز شرق تبریز و جنوب شرق تبریز در معرض ساخت و سازهای غیر مجاز است؛ و گسترش و توسعه ی کلانشهر تبریز در سالهای آتی در همان مناطقی است که امروز در معرض خطرات و آسیب های ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته و روند موجود به یقین باعث بسته شدن تنفسگاه تبریز در توسعه ی این شهر می شود که باید همه تلاش کنیم قبل از آنکه زمان را از دست داده و متحمل هزینه های کلان شویم، با ورود تخصصی و کارشناسی به موضوع از طرق قانونی، این اتفاق نامبارک در این محدوده حادث نشود.

نسیانی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر، اراضی زراعی و باغاتی که عمدتاً در حریم این مناطق قرار دارد، بدلیل نزدیکی به تبریز با ارزش افزوده ی قابل توجهی روبرو گردیده و متأسفانه همین امر باعث گردیده که برخی طیف های خاص و برخی سودجویان به انحای مختلف با ساخت و سازهای غیر مجاز در این محدوده، فرصت توسعه را محدود کنند.

شهردار منطقه۹، تقسیم بندی های شهرسازی و معماری را برای مدیریت برخی معضلات و مشکلات کلان، امری منسوخ دانست و خاطرنشان کرد: بهره گیری از پتانسیل شهرداری منطقه۹ کلانشهر تبریز درحفاظت و صیانت از اراضی زراعی و باغات می تواند به پیشگیری و ممانعت در ساخت و سازهای غیر مجاز شرق تبریز، کمک شایانی کند.

شهردار منطقه۹ در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بر اساس اخلاق حرفه ای، برای خط و خطوطی که برای محدوده و حریم شهرها و روستاهای مجاور ترسیم گردیده احترام قائل هستیم تصریح کرد: با توجه به اینکه ۷۵۰ هکتار از اراضی حدفاصل دره ی جانقور تا جاده ی زرنق مورد تملک شهرداری منطقه۹ است، از مدیریت محترم شهرداری باسمنج انتظار می رود قبل از صدور پروانه ها ی ساخت و ساز در اراضی نزدیک به محدوده های یاد شده، از شهرداری منطقه۹ کلانشهر تبریز استعلامات قانونی را اخذ نمایند تا راه برای برخی سودجویان که از خلأها و ناهماهنگی های موجود سوء استفاده نموده و نسبت به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام می نمایند، مسدود شود.

گفتنی است در این جلسه که نسیانی شهردار منطقه۹، عبدالهی مدیرکل امور شهرسازی، اسکوئی مدیر کل پیشگیری از تخلفات شهری، امامی کیا رئیس اداره ی محیط زیست، خانلو رئیس اداره حریم و باز آفرینی، سفیدی شهردار باسمنج و دهیاران روستاهای هروی، حاج عبدال، دیزج، نعمت آباد، باغ یعقوب، کندرود و نماینده بخشدار مرکزی حضور داشتند، بر ارائه ی راهکارهای لازم جهت ممانعت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب باغات و اراضی زراعی در حریم تبریز-باسمنج و روستاهای تابعه تأکید شد.