برنج خارجی گران شد
برنج خارجی گران شد
آرمان تبریز-علی رغم ثبات نسبی قیمت برنج در بازار‌های جهانی، کمبود عرضه در بازار داخل افزایش قیمت برنج خارجی را به همراه داشته است.

آرمان تبریز-علی رغم ثبات نسبی قیمت برنج در بازار‌های جهانی، کمبود عرضه در بازار داخل افزایش قیمت برنج خارجی را به همراه داشته است.

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کمبود برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به حذف برنج از گروه کالای یک و رسوب مقداری کالا در بنادر، با کمبود عرضه برنج خارجی در بازار مواجه شدیم.

وی با اشاره به اینکه ۶ دهک مردم برنج خارجی مصرف می‌کنند، افزود: افزایش ۲ برابری قیمت برنج خارجی در بازار و کاهش قدرت خرید خانوار منجر به حذف این محصول از سفره خانوار شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه قیمت برنج در بازار‌های جهانی از ثبات نسبی برخوردار است، بیان کرد: همه ساله از چند ماه به آغاز دوره ممنوعیت واردات، هجوم افراد برای خرید منجر به افزایش قیمت برنج در بازار‌های جهانی می‌شد، اما امسال تنها سود و عوارض گمرکی و نوسان نرخ ارز منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: هم اکنون ۵۰۰ تن برنج در بنادر رسوب کرده است که با ترخیص آن‌ها تا حدودی بازار متعادل می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت واردات برنج بیان کرد: سالیانه ۱.۵ میلیون تن برنج خارجی توسط ۵ تا ۶ دهک جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبق آمار از سال ۹۰ این میزان وارد شده است.

کشاورز در پایان واردات برنج خارجی را یکی از ابزار‌های کنترل تعادل قیمت برنج ایرانی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به سرانه مصرف و جوابگو نبودن تولید، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که کمبود برنج خارجی، افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار را به همراه دارد

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران