مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: هر ساله تمامی شبکه های گازرسانی و انشعابات، نشت یابی می گردد
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: هر ساله تمامی شبکه های گازرسانی و انشعابات، نشت یابی می گردد
آرمان تبریز-در راستای حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی و جلوگیری از هدر رفت گاز، تمامی شبکه های گاز و انشعابات منصوبه، هر سال مورد نشت یابی قرار می گیرد.

آرمان تبریز-در راستای حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی و جلوگیری از هدر رفت گاز، تمامی شبکه های گاز و انشعابات منصوبه، هر سال مورد نشت یابی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، سیّدرضا رهنمای توحیدی با اعلام این مطلب گفت: نشت یابی و شناسایی نقاط آسیب پذیر احتمالی در تأسیسات گازرسانی یکی از مهم ترین رویکردهای سازمانی در حفظ و نگهداری سرمایه های ملّی، حفظ ایمنی و جلوگیری از هدر رفت انرژی می باشد که بنا به اهمیّت آن، هر ساله در دستور کار شرکت قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه نشت یابی از طریق دستگاه های مجهز و بادقّت بالا و نظارت نیروهای عملیاتی توانمند اجرایی می گردد، تصریح کرد: در سال گذشته ۲۱ هزار کیلومتر شبکه گاز و ۶۷۰ هزار انشعاب، نشت یابی گردیده است.
توحیدی تصریح کرد: نشت یابی علاوه بر موارد عنوان شده تأثیر مستقیم در کاهش آلایندگی های زیست محیطی و جلوگیری از نشر گاز متان در محیط دارد.