برگزاری کارگاه اخلاق پزشکی نیمسال اول سال ۹۹ “ویژه اعضای هیات علمی”
برگزاری کارگاه اخلاق پزشکی نیمسال اول سال ۹۹ “ویژه اعضای هیات علمی”
آرمان تبریز-برگزاری کارگاه تخصصی"اخلاق در کارآزمایی های بالینی "ویژه اعضای هیات علمی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)
آرمان تبریز-برگزاری کارگاه تخصصی”اخلاق در کارآزمایی های بالینی “ویژه اعضای هیات علمی” توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)
کارگاه اخلاق در کارآزمایی های بالینی “ویژه اعضای هیات علمی”
شرکت کنندگان محترم لطفا به موارد ذیل برای یادگیری توجه فرمایید.
نصب برنامه نرم افزار Adobe connect(مخصوص کلاس آنلاین)
نصب نرم افزار screen capture (ترجیحا برای مواقعی که خود شرکت کننده قصد ضبط کارگاه را دارد).
شرکت کنندگان دقت کنید باید در قسمت guest نام و نام خانوادگی را بصورت لاتین وارد کرده در غیر اینصورت استاد محترم اجازه امکان حضور در کارگاه را نخواهد داد.
آدرس URL برنامه در اسرع وقت اطلاع داده خواهد شد.
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه ۹۹/۴/۴
زمان برگزاری : از ساعت ۹ صبح الی ۱۳
جهت ثبت نام کلیک نمایید.