لزوم رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط شهروندان در زمان استفاده از ناوگان اتوبوسرانی
لزوم رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط شهروندان در زمان استفاده از ناوگان اتوبوسرانی
آرمان تبریز-بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی و تردد غیر ضرور  پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت.

آرمان تبریز-بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی و تردد غیر ضرور  پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگارماازتبریز؛ همشهریان محترم ضمن رعایت بهداشت فردی باید نسبت به رعایت بهداشت محیطی نیز توجه کافی داشته باشند و از سفرهای غیر ضروری نمایند.

ایمان غنی زاده با اشاره به افزایش روند بیماری کرونا در روزهای اخیر و مصوبه ی ستاد مبارزه با کرونای شهرستان تبریز  گفت: با توجه به شرایط حاد بیماری همشهریان محترم از سفرهای غیر ضروری بایستی جدا”  خودادری نمایند.

وی با عنوان اینکه تنها راه مهار کرونا رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و عدم تردد غیر ضروری است اظهار داشت: شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در خصوص رعایت موارد بهداشتی در ایستگاه ها و داخل اتوبوس ها، اقدامات ویژه ای از جمله ضد عفونی کردن روزانه اتوبوسها و ایستگاهها و کنترل و راهنمایی مسافرین در تمامی خطوط بویژه در مسیر تندور توسط ناظران  در خصوص استفاده  اجباری از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و همچنین تهیه و فروش ماسک با قیمت مصوب دولتی در باجه های شارژ کارت بلیت را انجام میدهد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: با وجود این تمهیدات متاسفانه برخی از شهروندان موارد بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و  فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند و این باعث بوجود آمدن مشکلات هم برای شهروندان و هم برای کارکنان ناوگان اتوبوسرانی و شیوع بیماری کرونا می گردد.

غنی زاده افزود: تا جائی که وظیفه ما در شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاب می کند، همه موارد بهداشتی را رعایت می کنیم و انتظار داریم شهروندان عزیز جهت جلوگیری از شیوع و انتقال بیماری، موارد توصیه شده توسط کارشناسان بهداشتی را رعایت نمایند و حتما فاصله ی اجتماعی را مراعات و از ماسک استفاده نمایند.