مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: میدان دانشسرا به سامانه کنترل مرکزی ترافیک مجهز شد
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: میدان دانشسرا به سامانه کنترل مرکزی ترافیک مجهز شد
آرمان تبریز-جهت مدیریت برخط جریان عبوری از تقاطع و برقراری نظم ترافیکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی میدان دانشسرا از حالت پیش زمانی شده به سامانه کنترل مرکزی (scats) تجهیز شد.

آرمان تبریز-جهت مدیریت برخط جریان عبوری از تقاطع و برقراری نظم ترافیکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی میدان دانشسرا از حالت پیش زمانی شده به سامانه کنترل مرکزی (scats) تجهیز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، اصغر آدی بیگ با اعلام این خبر افزود : سیستم SCATS یکی از سیستمهای کنترل هوشمند ترافیک است که در بسیاری از شهرهای بزرگ و برتر در جهان، تهران و تبریز و برخی کلانشهرها به کار رفته است. با ارزیابی کارآیی این سیستم در تبریز و شهرهای مختلف با روشهای گوناگونی، عملکرد شبکه حمل و نقل شهری را قبل و بعد از نصب سیستم SCATS مقایسه کرده اند و برای ارزیابی از پارامترهایی مثل زمان سفر و یا زمان تاخیر و توقف در تقاطع استفاده شده است.

او ادامه داد: این آمار شامل زمان سفر و نیز میانگین زمان تاخیر در ورودیهای هر تقاطع بوده که قبل و بعد از نصب سیستم هوشمند SCATS برداشت شده است . نتایج اولیه نشان می دهد که با نصب این سیستم، زمان سفر از ۴ تا ۳۷ درصد کاهش داشته و همچنین میانگین تاخیر به ازای هر وسیله نقلیه نیز درصد چشمگیری کاهش یافته است .

آدی بیگ افزود : از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین میزان روان شدن ترافیک و زمان سفر با میزان تولید آلاینده در شبکه های ترافیکی وجود دارد، با تغییر مدیریت ترافیکی تقاطع ها از حالت غیر هوشمند به هوشمند سعی شده است تا در این زمینه حرکت موثری داشته باشیم .

وی با اشاره به تغییر مدیریت ترافیکی میدان دانشسرا گفت : جهت مدیریت برخط جریان عبوری از تقاطع وبرقراری نظم ترافیکی چراغهای راهنمایی ورانندگی میدان دانشسرا از حالت پیش زمانی شده به سامانه کنترل مرکزی scats  تجهیز شد.