استفاده از ۱۰ هزار تن آسفالت در معابر شهرداری منطقه ۲
استفاده از ۱۰ هزار تن آسفالت در معابر شهرداری منطقه ۲
آرمان تبریز-شهرداری منطقه ۲ تبریز از ابتدای سال، برای آسفالت ریزی معابر تحت پوشش این منطقه از ۱۰ هزار تن آسفالت استفاده کرده است.

 

آرمان تبریز-شهرداری منطقه ۲ تبریز از ابتدای سال، برای آسفالت ریزی معابر تحت پوشش این منطقه از ۱۰ هزار تن آسفالت استفاده کرده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه۲ برای سهولت تردد شهروندان از معابر تحت پوشش این شهرداری، از ابتدای سال ۹۹ تا هفته سوم خردادماه از ۱۰ هزار تن آسفالت، برای آسفالت ریزی مسیرها استفاده کرده است.

آسفالت ریزی خیابان بابائی ۱ و ۲، بلوار طوبی، خیابان پنجم و ششم شرقی فردوس ائل گلی، ۲۰ متری نفت و خیابان شهید صادقی از مهمترین مسیرهای عبوری شهروندان بشمار می آید که در نهضت تسهیل عبور و مرور شهروندان، آسفالت ریزی شده است.

معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه ۲ همچنین ادامه این فعالیت را در کوی البرز شهید صادقی، عدالت شرقی کوی سهند، کوچه سوسن ماندانا، کوی داور، پارکینگ ائل گلی و… نیز عملیاتی کرده است.

شهرداری منطقه ۲ تبریز طبق برنامه ریزی بعمل آمده و بر اساس بازدید از معابر سطح حوزه، عملیات آسفالت ریزی معابر را در راستای رفاه حال شهروندان، همچنان تداوم می بخشد.