مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکید کرد : پرداخت حقوق کارگران مسیر بی آر تی بر عهده شرکت پیمانکار مربوطه است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکید کرد : پرداخت حقوق کارگران مسیر بی آر تی بر عهده شرکت پیمانکار مربوطه است
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: پرداخت حقوق کارگران بی آر تی بر عهده شرکت پیمانکار بوده و شرکت واحد اتوبوسرانی در این موضوع نقش نظارتی دارد و از جانب ما تمامی صورت وضعیت های مالی پیمانکار جهت پرداخت حقوق کارگران بررسی و دستور پرداخت آن صادر شده است.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: پرداخت حقوق کارگران بی آر تی بر عهده شرکت پیمانکار بوده و شرکت واحد اتوبوسرانی در این موضوع نقش نظارتی دارد و از جانب ما تمامی صورت وضعیت های مالی پیمانکار جهت پرداخت حقوق کارگران بررسی و دستور پرداخت آن صادر شده است.

ایمان غنی زاده درباره اخباری مبنی بر تعویق حقوق کارگران مسیر بی آر تی، اظهار کرد: خدمات شارژ و کنترل بلیت مسیر بی آر تی از طریق مناقصه و مزایده به پیمانکار واگذار شده و شرکت واحد فقط ناظر بر این قرارداد است.

او ادامه داد: صورت وضعیت مالی پیمانکار بصورت ماهانه تهیه و به شرکت واحد ارسال می شود و تا به امروز هیچ صورت وضعیتی بدون دستور باقی نمانده و همه آنها از نظر کارکرد، بررسی و به امور مالی شرکت دستور پرداخت داده شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد: اینکه گفته می شود حقوق کارگران مسیر بی آر تی از سوی شرکت واحد پرداخت نشده، صحیح نیست چراکه این موضوع به پیمانکار ارتباط دارد.

او در عین حال، افزود: پرداخت صورت وضعیت مالی پیمانکاران، قبل از پرداخت حقوق کارکنان رسمی شرکت واحد انجام می شود تا کارگران زیرنظر پیمانکار، سر موعد حقوق خود را دریافت کنند.

غنی زاده یادآور شد: بنده ضمن قدردانی از توجه رسانه ها به این موضوع، اعلام می کنم که بر حسب وظیفه و جهت رفع مشکلات کارگران مسیر بی آر تی، موضوع حقوق این کارگران را پیگیری خواهم کرد.