دکتر جمال زاده معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور؛فارغ التحصیلان پیام نور مشکل استخدامی ندارند
دکتر جمال زاده معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور؛فارغ التحصیلان پیام نور مشکل استخدامی ندارند
آرمان تبریز-با پیگیریهای مستمر مسئولین دانشگاه مشکل استخدام دانشجویان فارغ التحصیل برطرف شد.

آرمان تبریز-با پیگیریهای مستمر مسئولین دانشگاه مشکل استخدام دانشجویان فارغ التحصیل برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی :با پیگیریهای مستمر و مکاتبات گسترده رئیس دانشگاه پیام نور با سرلشگر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور ، از این پس شاهد حذف استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی نخواهیم بود .
دکتر جمال زاده معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر ، افزود : مذاکرات مستقیم و اثربخشی را بامسئول مستقیم این حوزه در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کردیم تا شاهد حضور دانشجویان مستعد و با انگیزه دانشگاه پیام نور در استخدام نیروهای مسلح و نیروی انتظامی باشیم .
وی تصریح کرد : چنانچه موردی بر خلاف این موضوع در هریک از استانها مشاهده شد ، سریعا از طریق ستاد استانی و به همراه مستندات به سازمان مرکزی منعکس شود تا به حوزه مربوطه در ستاد کل نیروهای مسلح اطلاع رسانی شود.
دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان نیز ضمن قدردانی از پیگیریها و زحمات مسئولین مربوطه در سازمان مرکزی و اثر بخش بودن آن ، گفت : امیدوارم دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور که همواره در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی موفق عمل کرده اند با حضور در عرصه نیروهای مسلح نیز افتخارات متعددی را برای میهن عزیز اسلامی کسب نمایند.