مجلس نقطه آغاز هر تحولی در جامعه است
مجلس نقطه آغاز هر تحولی در جامعه است
آرمان تبریز-نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم، مجلسی تحول خواه است، گفت: هر تحولی در ساختار سیاسی کشور از قوه مقننه باید جاری و ساری شود.

آرمان تبریز-نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم، مجلسی تحول خواه است، گفت: هر تحولی در ساختار سیاسی کشور از قوه مقننه باید جاری و ساری شود.

حسین حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح مصادیق تحول‌گرایی در مجلس یازدهم، گفت: تحول در ذات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، انقلاب اسلامی، انقلابی آرمانی است لذا تحول مفهومی است که از نگاه آرمانی انسان‌ها بلند می‌شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی در پی کمالی و متعالی شدن انسان‌ها شکل گرفت لذا طبیعی است نظامی که در پی رسیدن به نقطه مطلوب رساندن انسان‌ها است، پیگیر تحقق تحول و تبدیل وضعیت موجود به مطلوب و متعالی باشد.

وی معتقد است: هر تحولی در ساختار سیاسی کشور از قوه مقننه باید جاری و ساری شود. از این رو مجلس در درون ساختار و درون مجموعه خود باید تحول را ایجاد و فراگیر و نظامند بکند تا به سایر ارکان و اجزای نظام برسد.

حاتمی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و تاکیدات دکتر قالیباف، افزود: شاکله نمایندگان دور یازدهم بر تحول گرایی اصرار دارند تا تحول در تمام ساختار نظام به شکل مطلوب ساری و جاری شود. بر همین اساس موضوع شفافیت در اولویت مجلس قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم، مجلسی تحول خواه است لذا راه های نرفته را باید رفت و مسیر ایده آل را برای کشور ترسیم کرد.

وی یادآور شد: نمایندگان با تقویت ابزارهای نظارتی، اجرای قوانین تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را پیگیری خواهند کرد تا در آینده ای نزدیک تحولات مثبتی رقم بخورد.