به زودی خبر اتمام گازرسانی در کلان شهر تبریز اعلام می شود
به زودی خبر اتمام گازرسانی در کلان شهر تبریز اعلام می شود
آرمان تبریز-امسال با اتمام گازرسانی به روستاهای باقیمانده تابعه شهرستان تبریز، به زودی کلان شهر تبریز، عنوان شهرستان سبز دریافت خواهد کرد.
آرمان تبریز-امسال با اتمام گازرسانی به روستاهای باقیمانده تابعه شهرستان تبریز، به زودی کلان شهر تبریز، عنوان شهرستان سبز دریافت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز: رئیس بهره برداری گاز مرکز استان با اشاره به عملکرد مطلوب گازرسانی در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ بیش از ۱۷ هزار و ۸۲۵ مشترک در کلان شهر تبریز تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته و درصد بهره مندی شهری و روستایی این شهربه ۹۹/۹۹ افزایش یافته است.
خسرو آریان پور افزود: در سال گذشته ۷۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در کلان شهر تبریز اجرا و ۱۷۰۷ انشعاب در بخش شهری و روستایی واگذار گردیده است.
رئیس بهره برداری گاز مرکز استان تصریح کرد: با اتمام گازرسانی شهری و روستایی، اولویت اصلی برنامه های شهرستان، تأمین جریان گاز بخش های زیرساختی صنعت و تولید خواهد بود.