شهردار منطقه ۹ تبریز تشریح کرد: آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹
شهردار منطقه ۹ تبریز تشریح کرد: آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در سال جاری معابر قابل توجهی از شهرک خاوران، آسفالت ریزی اساسی و اصولی می شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در سال جاری معابر قابل توجهی از شهرک خاوران، آسفالت ریزی اساسی و اصولی می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بهرام نسیانی در این خصوص اظهار داشت: در جدیدترین مرحله از بهسازی گذرهای شهرک خاوران، خیابان معرفت بطول ۵۰۰ متر با همت و تلاش حوزه ی فنی و عمرانی شهرداری منطقه۹ در حال زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی است.

نسیانی خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه اقدامات معاونت فنی و عمرانی منطقه درحوزه ی آسفالت معابر شهرک خاوران، شهرداری منطقه۹ یکی از مناطق پیشرو در این امر می باشد که با اهتمام ویژه ای درصدد استفاده ی حداکثری از فصل کاری  بمنظور پیشبرد اهداف عمرانی  می باشد و امید می رود امسال تا قبل از شروع بارندگی ها، معابر اصلی و فرعی قابل توجهی از این شهرک، آسفالت ریزی اساسی و اصولی شود.

شهردار منطقه۹ افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته حدود۹۰۰تن آسفالت در این مسیر توزیع خواهد شد که مقدار کل توزیع آسفالت را از ابتدای سالجاری در معابر این شهرک به رقم۴۹۰۰ تن خواهد رساند.