مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکید کرد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکید کرد
آرمان تبریز-بی توجهی به فاصله گذاری و تردد غیر ضرور ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد.

آرمان تبریز-بی توجهی به فاصله گذاری و تردد غیر ضرور ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد.

همشهریان محترم ضمن رعایت بهداشت فردی باید نسبت به رعایت بهداشت محیطی نیز توجه کافی داشته باشند و از سفرهای غیر ضروری خودادری و یا مد سفرهای خودشان را تغییر دهند.

نیازمند همکاری بیشتر شهروندان در خصوص رعایت الزامات بهداشت فردی واجتماعی در هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.
به گزارش خبرنگار ما ؛ایمان غنی زاده با اشاره به افزایش روند بیماری کرونا در روزهای اخیرگفت: همشهریان محترم ضمن رعایت بهداشت فردی باید نسبت به رعایت بهداشت محیطی نیز توجه کافی داشته باشند و از سفرهای غیر ضروری خودادری و یا مد سفرهای خودشان را تغییر دهند.
وی با عنوان اینکه تنها راه مهار کرونا رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی است اظهار داشت: شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در خصوص رعایت موارد بهداشتی در ایستگاه ها و داخل اتوبوس ها، اقدامات ویژه ای از جمله ضد عفونی کردن روزانه اتوبوسها و کنترل و راهنمایی مسافرین در تمامی خطوط بویژه در مسیر تندور توسط ناظران در ایستگاهها در خصوص استفاده اجباری از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و هم چنین تهیه و فروش ماسک با قیمت مصوب دولتی در باجه های شارژ کارت بلیت را انجام میدهد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: با وجود این تمهیدات اما متاسفانه بعضی از شهروندان موارد بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند و این باعث بوجود آمدن مشکلاتی هم برای شهروندان و هم برای کارکنان ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد.
غنی زاده افزود: تا جائی که وظیفه ما در شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاب می کند، همه موارد بهداشتی را رعایت می کنیم و انتظار داریم شهروندان عزیز جهت جلوگیری از شیوع و انتقال بیماری، موارد توصیه شده توسط کارشناسان بهداشتی را رعایت نمایند.