کشف مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه در حوزه قضایی بخش ایلخچی
کشف مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه در حوزه قضایی بخش ایلخچی
آرمان تبریز-رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی از کشف مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه در حوزه قضایی بخش ایلخچی خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی از کشف مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه در حوزه قضایی بخش ایلخچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ فتحی با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ مقدار دویست گرم مواد مخدر از نوع هروئین و پانصد گرم از نوع شیشه توسط پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر در میدان شهرداری ایلخچی از یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ بصورت جاساز کشف و هر دو متهم تحویل مراجع قضایی شدند.