نقش هوشمندسازی شهر در ایمنی حمل و نقل و ترافیک اساسی است
نقش هوشمندسازی شهر در ایمنی حمل و نقل و ترافیک اساسی است
آرمان تبریز-سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز گفت: فن آوری های جدید و هوشمندسازی می تواند در خدمت حمل و نقل و ترافیک بوده و در روان سازی و ایمنی آن نقش اساسی داشته باشد.

آرمان تبریز-سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز گفت: فن آوری های جدید و هوشمندسازی می تواند در خدمت حمل و نقل و ترافیک بوده و در روان سازی و ایمنی آن نقش اساسی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علی طوماری در نشست مشترک با معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز، اظهار کرد: برای ایجاد سیستم یکپارچه شهری به شفافیت و اطلاعات صحیح نیاز است که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در این خصوص می تواند در کنار معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری تبریز باشد.

او با اعلام اینکه این سازمان با تمام امکانات آماده همکاری با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز است، ادامه داد: معاونت حمل و نقل نیازمندی های خود را در ایجاد سیستم یکپارچه شهری اعلام کند تا با بررسی های مشترک کارشناسی بتوانیم در این خصوص اقدامات اساسی انجام دهیم.