معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز مطرح کرد: فازبندی اجرای ایستگاه مشترک اتوبوس و متروی محققی/ بررسی جزئیات پروژه ایستگاه محققی
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز مطرح کرد: فازبندی اجرای ایستگاه مشترک اتوبوس و متروی محققی/ بررسی جزئیات پروژه ایستگاه محققی
آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ایستگاه مشترک اتوبوس و قطار شهری شهید محققی، می تواند به صورت فازبندی و در سه فاز مجزا اجرایی شود.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ایستگاه مشترک اتوبوس و قطار شهری شهید محققی، می تواند به صورت فازبندی و در سه فاز مجزا اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد حسین اسحقی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته فنی و توسعه شهری که با موضوع ایستگاه متروی محققی برگزار شده بود، افزود: این پروژه به دلیل اهمیت آن و اعتبار تعیین شده می‌تواند در سه فاز طراحی، اجرایی و نصب المان‌های بیرونی اجرا شود که از مشاور این پروژه خواسته‌ایم طراحی ترافیکی آن را انجام دهد.

او ادامه داد: ایستگاه محققی غیر از اینکه یک ایستگاه مشترک اتوبوس و مترو است، به دلیل حضور در مرکز شهر، با نصب  و طراحی المان‌های مناسب تبدیل به جاذبه‌ای گردشگری می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار خاطرنشان کرد: طرح معماری این پروژه اگر بررسی و تصویب شود، بر ارزش‌افزوده منطقه می‌افزاید.

او تأکید کرد: این طرح بایستی طوری ساخته شود که برای سال‌های سال در محققی بتواند عمر کند.

اسحقی از ضرورت اتخاذ چند تصمیم در این پروژه مهم شهری خبر داده و عنوان داشت: فازبندی پروژه، استفاده از تابلوهای  ترافیکی، انتظامی و خدماتی، استفاده از مصالح خاص برای پیشگیری از تماس چسباندن تراکت و بنر، و بهره‌گیری از درختانی که بر مصالح مترو نیز آسیبی نرسانند، از جمله تصمیماتی است که می‌تواند در این پروژه مد نظر باشد.