کنترل موارد بهداشتی و ضدعفونی اتوبوس ها به‌صورت روزانه انجام می شود
کنترل موارد بهداشتی و ضدعفونی اتوبوس ها به‌صورت روزانه انجام می شود
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: روزانه ۶۵ نفر ناظر و بازرس مسئول کنترل مسافران خطوط بی آر تی هستند.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: روزانه ۶۵ نفر ناظر و بازرس مسئول کنترل مسافران خطوط بی آر تی هستند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایمان غنی زاده با اشاره به توجه ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی به موضوع رعایت موارد بهداشتی در ایستگاه ها و داخل اتوبوس ها، اظهار کرد: هم اکنون تعداد ۶۵ نفر از نیروهای زیرنظر شرکت واحد بصورت روزانه و از ساعت پنج و نیم تا ۲۳ کار کنترل مسافران خطوط بی آر تی را به عهده دارند.
وی ادامه داد: جهت رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، ماسک هایی تهیه شده و با قیمت هزار تومان در اختیار مسافران قرار می گیرد. همچنین اتوبوس های این خطوط بصورت روزانه توسط عوامل شرکت واحد ضدعفونی می شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: با وجود این تمهیدات اما متاسفانه بعضی از شهروندان موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند و پس از نشستن داخل اتوبوس، از ماسک استفاده نمی کنند.
غنی زاده افزود: تا جائی که وظیفه ما در شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاب می کند، همه موارد بهداشتی را رعایت می کنیم و انتظار داریم شهروندان عزیز جهت جلوگیری از شیوع و انتقال بیماری، از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.
غنی زاده گفت: بر این اساس، ناظران ما در ایستگاه ها و اتوبوس ها به تمام مسافران این مسیرها در خصوص فاصله اجتماعی نیز تذکر می دهند و امیدواریم تا شهروندان این مورد را هم رعایت کنند.