عبور پنج محموله تجهیزات سنگین سنگ شکن کارخانه فاز ۳ کنسانتره مجتمع مس سونگون از رودخانه پل میانه
عبور پنج محموله تجهیزات سنگین سنگ شکن کارخانه فاز ۳ کنسانتره مجتمع مس سونگون از رودخانه پل میانه
آرمان تبریز-این محموله های سنگین ترافیکی که مجموعا بالای ۴۰۰ تن وزن دارند و با تدابیر خاصی حمل می شوند از بهمن ماه ۹۸ از بندرعباس حرکت کرده اند و بعد از ۴ ماه به میانه رسیده اند.

آرمان تبریز-این محموله های سنگین ترافیکی که مجموعا بالای ۴۰۰ تن وزن دارند و با تدابیر خاصی حمل می شوند از بهمن ماه ۹۸ از بندرعباس حرکت کرده اند و بعد از ۴ ماه به میانه رسیده اند.

این تجهیزات ان شالله اواخر خرداد به سونگون می رسند.

گفتنی است سال گذشته حدود ۱۴۵ محموله از تجهیزات این پروژه وارد سونگون شده است.