معاون قوانین مجلس تشریح کرد سرانجام طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره دوره دهم مجلس چه می‌شود؟
معاون قوانین مجلس تشریح کرد سرانجام طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره دوره دهم مجلس چه می‌شود؟
آرمان تبریز-معاون قوانین مجلس با استناد به آیین نامه داخلی مجلس گفت: طرح و لوایح معوق از دستور کار مجلس خارج می‌شود و در صورت تقاضای ۲۵ نماینده یا دولت در دستور کار قرار می‌گیرد البته مجلس یازدهم می‌تواند طرح و لوایح مصوب مجلس که به شورای نگهبان ارسال شده را پیگیری کند.

آرمان تبریز-معاون قوانین مجلس با استناد به آیین نامه داخلی مجلس گفت: طرح و لوایح معوق از دستور کار مجلس خارج می‌شود و در صورت تقاضای ۲۵ نماینده یا دولت در دستور کار قرار می‌گیرد البته مجلس یازدهم می‌تواند طرح و لوایح مصوب مجلس که به شورای نگهبان ارسال شده را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت؛ تکلیف طرح و لوایحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است تا پایان هر دوره قانونگذاری باید تعیین شود، آیین نامه داخلی مجلس نیز شرایط بررسی طرح و لوایحی که معوق بماند را مشخص کرده است.

حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ملت در این خصوص گفت: طرح یا لایحه‌ای که در کمیسیون‎های تخصصی مجلس مطرح شده یا نشده باشد با پایان دوره از دستور کار خارج می‌شود و در مجلس جدید مجدد باید مورد بررسی قرار ‌گیرد.

وی افزود: در صورتی که بیست و پنج نفر از نمایندگان یا دولت تقاضای رسیدگی به هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه را مطرح کنند، طرح یا لایحه مورد نظر طبق آیین‏نامه داخلی مجلس به کمیسیون‏هاى مربوطه ارجاع مى‏شود و کمیسیون‏ها طبق قانون رسیدگى به آنها را در دستور کار قرار می‌دهند.

میرمحمد صادقی یادآور شد: برخی از طرح و لوایح در دستور کار هیات رئیسه است و در صحن مطرح شده اما بررسی آنها در صحن علنی تمام نشده است. این طرح و لوایح نیز از دستور کار خارج می‌شود در واقع اگر طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس نرسیده باشد باید از ابتدا در دستور کار قرار گیرد و بررسی شود.

معاون قوانین مجلس دهم تصریح کرد: تنها طرح و لوایحی که مجلس تصویب کرده و به شورای نگهبان ارجاع شده است اما شورای نگهبان هنوز نظر نهایی را اعلام نکرده، در دستور باقی می‌ماند زیرا مجلس کار خود را انجام داده و مجلس یازدهم می‌تواند آنها را پیگیری کند و در صورت ایراد شورای نگهبان نسبت به اصلاح آنها اقدام کند.

وی با بیان اینکه معاونت قوانین لیستی از طرح و لوایح معوق را تهیه کرده است، گفت: با اتمام دوره دهم معاونت قوانین لیست طرح و لوایح معوق را ارایه می‌دهد، از سوی دیگر طرح و لوایحی که ضرورت پیگیری آنها در مجلس یازدهم وجود دارد را پیشنهاد دادیم، دکتر لاریجانی هم تایید کرده است اما در نهایت مجلس یازدهم باید تصمیم بگیرد که بر چه اساسی می‌خواهد این طرح و لوایح معوق را به جریان بیندازد.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دهم نیز در این خصوص به خبرنگار خانه‌ملت، گفت: طرح و لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی مطرح است یا در دستور کار صحن قرار دارد اما هنوز تعیین تکلیف نشده است، از دستور کار خارج می‌شود اما مجلس یازدهم باید طرح‌ها یا لوایحی که به شورای نگهبان رفته یا برای اصلاح موادی بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است را در دستور کار قرار دهد و پیگیری کند.

ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز همین موضوع را به صورت شفاف تشریح کرده است؛ «در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مى‏کند و در اختیار نمایندگان مى‏گذارد و صورتى را نیز براى دولت ارسال مى‏‌کند. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‏نامه به کمیسیون‏هاى مربوطه ارجاع مى‏شود و کمیسیون‏ها رسیدگى را به‌ ترتیب مندرج در این آیین‏نامه انجام مى‏دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.»

بر اساس دستور کار اعلام شده از سوی هیات رئیسه مجلس برای هفته پایانی دوره دهم قوه مقننه، بیش از سی طرح و لایحه در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها اصلاح ایرادات شورای نگهبان به تعدادی طرح و لایحه است و مابقی طرح و لوایحی است که باید در صحن علنی مطرح و بررسی شود. مجموع این طرح و لوایح که معوق بماند طبق آیین نامه و توضیحات معاون قوانین مجلس پیگیری خواهند شد.