شهردار تبریز خبرداد؛محاسبه الکترونیکی عوارض محلی، گامی برای ارتقا شفافیت
شهردار تبریز خبرداد؛محاسبه الکترونیکی عوارض محلی، گامی برای ارتقا شفافیت
آرمان تبریز-شهردار تبریز محاسبه الکترونیکی تعرفه عوارض محلی را گامی برای ارتقاء شفافیت در این نهاد عنوان کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز محاسبه الکترونیکی تعرفه عوارض محلی را گامی برای ارتقاء شفافیت در این نهاد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج شهین باهر امروز در جمع مدیران درآمد شهرداری های مناطق، اجتناب از محاسبه دستی تعرفه عوارض محلی را گامی برای ارتقا شفافیت و پیشگیری از هرگونه خطا و اشتباه عنوان کرد و گفت: استفاده از سیستم یکپارچه مانع از بروز خطا و شائبه می شود.
او با بیان اینکه تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۹۹ نسبت به سال های گذشته ویژگی های شاخصی دارد، تصریح کرد: توجه به پویایی شهر، احیاء بافت فرسوده و کسب درآمدهای پایدار از رویکردهای مهم تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ است.
شهردار تبریز این رویکردها و ویژگی ها را موجب تسهیل در امور شهروندان و ایجاد وحدت رویه در شهرداری های مناطق عنوان کرد.
ایرج شهین باهر همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تبریز با ایجاد سازو کارهای لازم تاکید کرد.