امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقاتی سرطان باری ایتالیا
امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقاتی سرطان باری ایتالیا
آرمان تبریز-در راستای ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپا و به منظور ايجاد و گسترش بیشتر همكاري هاي آموزشي و پژوهشي انجام گرفت.

 

آرمان تبریز-در راستای ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپا و به منظور ایجاد و گسترش بیشتر همکاری های آموزشی و پژوهشی انجام گرفت.

در راستای ارتباطات بین المللی  با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپا و به منظور ایجاد و گسترش بیشتر همکاری های آموزشی و پژوهشی، تفاهم نامه ای میان مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انستیتو سرطان باری ایتالیا (Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II – IRCCS) منعقد شد.
مطابق این تفاهم نامه فعالیت های پژوهشی متعددی از قبیل توسعه همکاری های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو در مدت کوتاه به انجام رسیده و یا در حال انجام می باشد.
جهت مشاهده متن خبر در سایت انستیتو سرطان باری ایتالیا اینجا را کلیک کنید.