پاسخگویی به مشکلات شهری در برنامه پنج ساله شهرداری تبریز متبلور است
پاسخگویی به مشکلات شهری در برنامه پنج ساله شهرداری تبریز متبلور است
آرمان تبریز-مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز گفت: انسان محوری یا شهروند محوری، احیای هویت و مشارکت تمامی ذی نفعان، سه ویژگی مهم برنامه پنج ساله شهرداری تبریز به شمار می‌رود.

آرمان تبریز-مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز گفت: انسان محوری یا شهروند محوری، احیای هویت و مشارکت تمامی ذی نفعان، سه ویژگی مهم برنامه پنج ساله شهرداری تبریز به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار ما، محمدعلی مولاخواه امروز در جریان یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: برای تدوین برنامه پنج ساله شهرداری تبریز، ۴۰۲۸ نفر ساعت زمان سپری شده است که بازهم ایراداتی به آن وارد است و در آینده اصلاح می‌کنیم.

او ادامه داد: پاسخگویی به مشکلات شهری در آینده، در این برنامه متبلور بوده و عملکرد کمی و کیفی شهرداری مدنظر قرار گرفته است.

مولاخواه عنوان کرد: موضوعاتی همچون فضای سبز، احداث پارک‌های محله‌ای و فناوری اطلاعات مطابق تکلیف شورا در تدوین این برنامه در نظر گرفته شده است.