با راه‌اندازی فیدرهای باقیمانده‌ی پست فوق توزیع شهریاردر تبریز اتفاق افتاد؛  بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی به مشترکان در امور برق باغمیشه
با راه‌اندازی فیدرهای باقیمانده‌ی پست فوق توزیع شهریاردر تبریز اتفاق افتاد؛  بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی به مشترکان در امور برق باغمیشه
آرمان تبریز- با راه‌اندازی دو فیدر باقی‌مانده‌ی پست فوق توزیع شهریار توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز، بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی به مشترکان امور برق باغمیشه را شاهد خواهیم بود.

آرمان تبریز- با راه‌اندازی دو فیدر باقی‌مانده‌ی پست فوق توزیع شهریار توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز، بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی به مشترکان امور برق باغمیشه را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرنگارماازتبریز؛احداث دو فیدر باقی‌مانده‌ی پست فوق توزیع شهریار واقع در بلوار شهریار تبریز به اعتبار ۱۵ میلیارد ریال طی دو هفته توسط برق تبریز به انجام می‌رسد و بهره‌برداری از آن، موجب بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی به مشترکان امور برق باغمیشه می‌شود.

همچنین اجرای این پروژه موجب کاهش بار فیدرهای مجاور منطقه و کاهش بار پست‌های فوق توزیع شفا و ائل‌گلی می‌شود. این پروژه در هفته‌ی گذشته آغاز شده و طی هفته‌ی جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

گفتنی است برای راه‌اندازی دو فیدر باقی‌مانده‌ی پست فوق توزیع شهریار، تونلی به طول ۴۰ متر حفر و خط ۲۰ کیلوولت به طول ۱۳۰۰ متر کابل‌کشی و کانالی به طول ۵۵۰ متر در بلوار استاد شهریار احداث شد.